Aryanic
  • کارشناسی مهر 1396 دفترچه
  • چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت و اشتغال
  • پذیرش دوره های کاردانی دانشگاه
  • زمان ملاقات با رئيس واحد استاني
صفحه اصلي > مراکز آموزش علمی کاربردی کرمانشاه > مركز آموزش علمی کاربردی نیروی انتظامی 

مركز آموزش علمی کاربردی نیروی انتظامی

 

مرکز آموزش علمی کاربردی نيروی انتظامی

اين مركز در سال 1388 توسط فرماندهي نيروي انتظامي تأسيس و فعالیت خود را تحت نظارت دانشگاه جامع علمي کاربردی در زمینی با عرصه 1000 مترمربع آغاز نمود.

شماره تلفن : 32182381-083

شماره فاکس: 32182381-083

نشاني پستي : کرمانشاه، خيابان بنت الهدی، خيابان شيرين سابق، ستاد انتظامی استان کرمانشاه،مرکز آموزش علمی کاربردی نيروی انتظامی کرمانشاه