مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1
 

 این مرکز در سال 1380 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأسیس و فعالیت خود را تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی در زمینی با عرصه 1400 مترمربع آغاز نمود .

این مرکز دارای کارگاه‌های طراحی هنرهای تصویری و تبلیغی و کامپیوتر است.

نام رئیس مرکز: آقای حجت سلیمی

شماره تلفن :38259875-083

شماره فاکس: 38256559-083

آدرس سایتhttp://www.fhku.ir

نشانی پستی: کرمانشاه،  میدان آیت الله شیخ محمد هادی جلیلی، ابتدای خیابان فیض آباد، مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر کرمانشاه