مطالب مرتبط با کلید واژه " دانشگاه کرمانشاه سامانه ملی علمی کاربردی "


کارگاه آموزشی سامانه ملی کارورزی علمی کاربردی برگزار شد.
با میزبانی واحد استان کرمانشاه

کارگاه آموزشی سامانه ملی کارورزی علمی کاربردی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه: کارگاه آموزشی سامانه ملی کارورزی علمی کاربردی با حضور کارشناسان دفاتر کارآفرینی مراکز آموزش علمی کاربردی و دبیران کمیته کارآفرینی واحدهای استانی منطقه ۵ دانشگاه جامع علمی کاربردی به میزبانی واحد استانی کرمانشاه در محل سالن علامه طباطبائی مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرمانشاه برگزار گردید.

ادامه مطلب