كارگاه وام دانشجویی با حضور تمامی مراكز آموزش علمی كاربردی استان كرمانشاه برگزار شد

۲۳ آبان ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۰ کد : ۱۶۵۶۳ اخبار
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی كاربردی استان كرمانشاه: كارگاه وام دانشجویی مربوط به صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه های كشور، ساعت 9 صبح شنبه 22/8/95 با حضور تمامی مراكز آموزش علمی كاربردی استان كرمانشاه در مركز آموزش علمی كاربردی جهاد دانشگاهی كرمانشاه برگزار شد.
كارگاه وام دانشجویی با حضور تمامی مراكز آموزش علمی كاربردی استان كرمانشاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی كاربردی استان كرمانشاه: كارگاه وام دانشجویی مربوط به صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه های كشور، ساعت 9 صبح شنبه 22/8/95 با حضور تمامی مراكز آموزش علمی كاربردی استان كرمانشاه در مركز آموزش علمی كاربردی جهاد دانشگاهی كرمانشاه برگزار شد.

در این كارگاه دستور العمل پرداخت و باز پرداخت وام های دانشجویی از قبیل وام شهریه ، وام بنیادعلوی و همچنین نحوه ثبت نام متقاضیان اینگونه وام ها مورد بررسی قرار گرفت.

چگونگی ورود اطلاعات در سامانه صندوق رفاه دانشجویان از دیگر موضوعات این كارگاه آموزشی بود.

صندوق رفاه دانشجویان به منظور كمك به تامین بخشی از هزینه های تحصیلی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل تشكیل شده است.


نظر شما :