ریاست

تعداد بازدید:۳۷۵۷
ریاست

رییس واحد استان کرمانشاه: دکتر حسن شرفی

مدرک تحصیلی: دکتری عمران

عضو هیات علمی و دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی، کرمانشاه

 

معرفی روسای سابق واحد استان کرمانشاه

کلید واژه ها: سرپرست دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه رییس ریاست