رابط آموزش‌های کوتاه‌مدت مهارتی

تعداد بازدید:۱۷۳
رابط آموزش‌های کوتاه‌مدت مهارتی

رابط آموزش‌های کوتاه‌مدت استان کرمانشاه: مهندس ارسلان رستمی

شرح وظایف:

  • دریافت درخواست همکاری متقاضیان اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت تک درس و تک پودمان و راستی‌آزمایی مستندات مربوطه
  • بررسی اولیه درخواست‌های همکاری متقاضیان اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت تک درس و تک پودمان و طرح آن در کارگروه کوتاه‌مدت استان
  • نظارت بر حسن اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت تک درس و تک پودمان

شماره تماس: 38253389-38253376-083 داخلی 11

 

جهت آشنایی بیشتر با آموزش‌های کوتاه‌مدت (تک درس و تک پودمان)، لطفاً اینجا کلیک کنید.