اداره حمایت از فعالیت‌های پژوهش و فناوری

تعداد بازدید:۶۳۰
اداره حمایت از فعالیت‌های پژوهش و فناوری

کارشناس مسئول اداره حمایت از فعالیت‌های پژوهش و فناوری: مهندس ارسلان رستمی

شرح وظایف:

پژوهش و فناوری

 • برگزاری جلسات «شورای پژوهش و فناوری و کارآفرینی استانی»
 • بررسی درخواست‌های حمایت از فعالیت‌های پژوهشی نظیر «طرح‌های پژوهشی»، «گردآوری، تألیف و ترجمه کتاب با لوگوی دانشگاه»، «چاپ مقالات علمی-پژوهشی با وابستگی سازمانی دانشگاه» و ثبت آن‌ها در دستورکار جلسه «شورای پژوهش و فناوری و کارآفرینی استانی»
 • اطلاع‌رسانی در خصوص رویدادهای پژوهشی نظیر همایش، وبینار، مسابقات علمی، فراخوان پژوهشی و ... به مراکز آموزش علمی کاربردی استان
 • نظارت و راستی‌آزمایی فعالیت‌های پژوهشی مراکز آموزش علمی کاربردی استان از طریق سامانه پژوهشی (RMIS)

ارتباط با صنعت و کارآفرینی

 • نظارت بر رویدادهای شتاب (استارتاپ) مراکز آموزش علمی و کاربردی استان
 • نظارت بر فعالیت مراکز نوآوری علمی و کاربردی استان
 • جمع‌آوری مشخصات کارآفرینان برتر مراکز آموزش علمی کاربردی استان، بررسی و راستی‌آزمایی مستندات و ثبت آن‌ها در دستورکار جلسه «شورای پژوهش و فناوری و کارآفرینی استانی» جهت تعیین کارآفرین برتر سال 
 • نظارت بر عملکرد «دفاتر کارآفرینی» مراکز آموزش علمی کاربردی استان و گزارش فعالیت سالانه آن‌ها به «شورای پژوهش و فناوری و کارآفرینی استانی» جهت تعیین دفتر کارآفرینی برتر سال

کلینیک اشتغال و کارآفرینی

 • شناسایی و معرفی نخبگان حوزه کارآفرینی به «شورای پژوهش و فناوری و کارآفرینی استانی» جهت انتخاب به عنوان «مشاور اشتغال و کارآفرینی»
 • زمانبندی حضور مشاوران اشتغال و کارآفرینی در کلینیک اشتغال و کارآفرینی و اعلام آن به متقاضیان مشاوره 
 • برگزاری جلسات مشاوره عمومی به شکل کارگاه و وبینار به پیشنهاد مراکز آموزش علمی کاربردی 
 • فراهم نمودن مقدمات استفاده هسته‌های مستقر در مراکز نوآوری علمی کاربردی از مشاوران اشتغال و کارآفرینی

شماره تماس: 38253389-38253376-(083) داخلی 11

دریافت آخرین فراخوان‌های پژوهشی پیشنهادی دانشگاه علمی کاربردی استان کرمانشاه

کلید واژه ها: پژوهش فناوری دانشگاه علمی کاربردی کلینیک اشتغال کارآفرین دانشگاه کرمانشاه