لیست رشته های کاردانی و کارشناسی مراکز علمی کاربردی کرمانشاه در پذیرش تکمیل ظرفیت نیم سال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۸ دی ۱۳۹۹ | ۰۰:۴۳ کد : ۵۳۲۳۴ اخبار

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه: لیست رشته های کاردانی و کارشناسی مراکز آموزش علمی کاربردی استان کرمانشاه در پذیرش (مرحله تکمیل ظرفیت) دانشجو نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1399 منتشر شد.

کلید واژه ها: لیست رشته محل پذیرش دانشجو دانشگاه علمی کاربردی تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی استان کرمانشاه مراکز آموزش علمی کاربردی استان کرمانشاه


( ۵ )

نظر شما :