اخبار شیرپوینت

فهرست دوره‌های کاردانی و کارشناسی مراکز علمی کاربردی استان کرمانشاه در پذیرش مهر ۹۹

فهرست دوره‌های کاردانی و کارشناسی مراکز آموزش علمی کاربردی استان کرمانشاه در پذیرش مهرماه ۱۳۹۹ که مورد تایید کمیته منطقه‌ای دانشگاه جامع علمی کاربردی قرار گرفت منتشر شد.

ادامه مطلب