مرکز آموزش علمی کاربردی اسلام آباد غرب(خضراء)

 

مرکز آموزش علمی کاربردی خضراء(اسلام آباد غرب(

 این مرکز در سال 1387 توسط وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری تأسیس و فعالیت خود را تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی در زمینی با عرصه 1200 مترمربع آغاز نمود.

این مرکز دارای آزمایشگاه فیزیک ـ شیمی و کارگاههای نقشه کشی صنعتی، ریخته گـری، جوشکاری و فلزکاری و کامپیوتر است.

 

نام سرپرست مرکز : آقای سجاد رشیدپور

شماره تلفن45244772-083

شماره فاکس: 45224241-083

پست الکترونیکی:info@khazra.org

وب سایت:  http://www.khazra.org

نشانی پستی : اسلام آباد غرب، بلوار شهید چمران، خیابان شهید میربیگی، مرکز آموزش علمی کاربردی اسلام آباد غرب

تعداد بازدید:۲۵۴۶