مرکز آموزش علمی‌کاربردی جمعیت هلال احمر

مرکز آموزش علمی‌ کاربردی جمعیت هلال احمر

این مرکز در سال1389توسط سازمان جمعیت هلال احمر تأسیس و فعالیت خود را تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی در زمینی با عرصه 18000 مترمربع آغاز نمود.

این مرکز دارای کارگاه‌های خدمات ایمنی و کامپیوتراست.

نام سرپرست مرکز:خانم محمدی

شماره تلفن:8-38384146-083

شماره فاکس:38384147-083

نشانی پستی: کرمانشاه، بلوار کمربندی غربی، میدان الهیه سابق، جنب قرارگاه رمضان، مرکز آموزش علمی کاربردی جمعیت هلال احمر کرمانشاه

تعداد بازدید:۸۰۸۲