مرکز آموزش علمی کاربردی نیروی انتظامی

تعداد بازدید:۱۲۹۰۴

مرکز آموزش علمی کاربردی نیروی انتظامی

این مرکز در سال 1388 توسط فرماندهی نیروی انتظامی تأسیس و فعالیت خود را تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی در زمینی با عرصه 1000 مترمربع آغاز نمود.

نام رییس مرکز: آقای سیاوش اسماعیلی

شماره تلفن : 321985-083

شماره فاکس: 38253677-083

نشانی پستی : خیابان بنت الهدی، خیابان عدالت، روبروی اداره کل دادگستری استان،مرکز آموزش علمی کاربردی نیروی انتظامی کرمانشاه