مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی

مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی

مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی

 

این مرکز در سال 1378 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تأسیس و فعالیت خود را تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی در زمینی با عرصه 1209 مترمربع آغاز نمود .

 

این مرکز دارای آزمایشگاه های الکتریسیته صنعتــی و فیزیک و کارگاه های جوشکاری، نقشه کشی، مکانیک خاک، بتن، عملیات حرارتی، ریخته گـری و کامپیوتر می باشد.

 

نام رئیس مرکز : خانم فائزه پرندوش

شماره تلفن :70 -34283364-083

شماره فاکس: 34283364-083

نشانی پستی : کرمانشاه، شهرک معلم، ضلع جنوبی میدان حافظ، جنب مسجد رضوی مرکز آموزش علمی کاربردی مدیریت صنعتی

تعداد بازدید:۱۳۵۲