اخبار - آرشیو

دبیر شورای تعامل دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه به عنوان سفیر صلح و دوستی با طبیعت انتخاب شد.
طی حکمی از سوی مدیرکل منابع طبیعی استان:

دبیر شورای تعامل دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه به عنوان سفیر صلح و دوستی با طبیعت انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی کرمانشاه: طی حکمی از سوی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، آقای بابک نیری دبیرشورای تعامل و تبادل نظر دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه به عنوان سفیر صلح و دوستی با طبیعت انتخاب گردید.

ادامه مطلب