اخبار - آرشیو

كارگاه وام دانشجویی با حضور تمامی مراكز آموزش علمی كاربردی استان كرمانشاه برگزار شد

كارگاه وام دانشجویی با حضور تمامی مراكز آموزش علمی كاربردی استان كرمانشاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی كاربردی استان كرمانشاه: كارگاه وام دانشجویی مربوط به صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه های كشور، ساعت 9 صبح شنبه 22/8/95 با حضور تمامی مراكز آموزش علمی كاربردی استان كرمانشاه در مركز آموزش علمی كاربردی جهاد دانشگاهی كرمانشاه برگزار شد.

ادامه مطلب
نشست هم اندیشی و تبادل نظر روسای محترم واحدهای استانی و مراكز آموزش علمی كاربردی استان های كرمانشاه و مركزی با حضور معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه

نشست هم اندیشی و تبادل نظر روسای محترم واحدهای استانی و مراكز آموزش علمی كاربردی استان های كرمانشاه و مركزی با حضور معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی استان كرمانشاه: نشست هم اندیشی و تبادل نظر روسای محترم واحدهای استانی و مراكز آموزش علمی كاربردی استان های كرمانشاه و مركزی با حضور معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی كاربردی در محل سالن آمفی تئاتر علامه طباطبایی مركز آموزش علمی كاربردی جهاد دانشگاهی كرمانشاه برگزار شد.

ادامه مطلب