اخبار - آرشیو

اولین رویداد شتاب نخود در دانشگاه علمی کاربردی استان کرمانشاه برگزار شد

اولین رویداد شتاب نخود در دانشگاه علمی کاربردی استان کرمانشاه برگزار شد گالری

اولین رویداد شتاب(استارت آپ) نخود در این دانشگاه با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان، شورای ملی نخود و پارک علم و فناوری کرمانشاه در محل واحد استانی دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه و به صورت مجازی، برگزار شد.

ادامه مطلب