اخبار - آرشیو

نشست خبری رییس دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه با حضور جمعی از اصحاب رسانه استان برگزار شد

نشست خبری رییس دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه با حضور جمعی از اصحاب رسانه استان برگزار شد گالری

در آستانه زمان پذیرش دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی نشست خبری دکتر حسن شرفی رییس دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه با حضور جمعی از اصحاب رسانه استان برگزار شد.

ادامه مطلب