اخبار - آرشیو

جذب مدرس حق التدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی

جذب مدرس حق التدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محمد حسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در نشست خبری که بعدازظهر شنبه ۷ دی‌ماه در سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در خصوص ضوابط و شرایط فراخوان مدرسان تدریس برگزار شد گفت: سومین دوره از فراخوان مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی در ماه جاری آغاز می‌شود.

ادامه مطلب