اخبار - آرشیو

آزمون‌های دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی به صورت حضوری برگزار می‌شود

آزمون‌های دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی به صورت حضوری برگزار می‌شود

دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در نشست با اصحاب رسانه به تبیین سیاست‌ها و برنامه آموزشی دوران کرونا و فراخوان جذب مدرس در سال ۹۹ پرداخت.

ادامه مطلب