اخبار - آرشیو

برگزیدگان مرحله استانی نخستین جشنواره توسعه گفتمان مهارت آموزی دانشگاه علمی کاربردی در کرمانشاه معرفی شدند

برگزیدگان مرحله استانی نخستین جشنواره توسعه گفتمان مهارت آموزی دانشگاه علمی کاربردی در کرمانشاه معرفی شدند گالری

این جشنواره با توجه به اهمیت نقش رسانه‌ها و خدمات اثربخش آنان در توسعه گفتمان فرهنگ مهارت آموزی کشور در سه بخش رسانه برتر، خبرنگار برتر و تولید محتوای برتر برگزار شد.

ادامه مطلب