اخبار

برگزاری دوره آموزشی تربیت مدرس آشنایی با نظام علمی کاربردی ویژه متقاضیان تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه

برگزاری دوره آموزشی تربیت مدرس آشنایی با نظام علمی کاربردی ویژه متقاضیان تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه

دوره آموزشی تربیت مدرس آشنایی با نظام علمی کاربردی ویژه متقاضیان تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه در روز چهارشنبه ۱۸ خرداد ماه در محل واحد استانی دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب