اخبار

مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرمانشاه جزء ده مرکز برتر کشور شناخته شد

مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرمانشاه جزء ده مرکز برتر کشور شناخته شد گالری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی استان: دکتر محسن محمدزاده معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی در نشست خبری صبح امروز از نتایج سطح بندی سال ۱۳۹۸ مراکز آموزش علمی کاربردی خبر داد.

ادامه مطلب