اخبار

تفاهم نامه همکاری مشترک واحد استانی کرمانشاه با پارک علم و فناروی منعقد شد

تفاهم نامه همکاری مشترک واحد استانی کرمانشاه با پارک علم و فناروی منعقد شد گالری

به گزارش روابط عمومی واحد استانی کرمانشاه، تفاهم نامه همکاری مشترک الگوی اجرای طرح دستیار فناوری با پارک علم و فناوری استان با حضور دکتر سیامک آزادی رئیس این مجموعه برگزار شد.

ادامه مطلب