اخبار

برگزاری اولین نشست هم اندیشی معاونین آموزشی مراکز علمی کاربردی استان در سال ۱۴۰۱

برگزاری اولین نشست هم اندیشی معاونین آموزشی مراکز علمی کاربردی استان در سال ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی واحد استانی کرمانشاه، اولین نشست هم اندیشی معاونین مراکز آموزش علمی کاربردی استان در سال ۱۴۰۱ در روز سه شنبه مورخ ششم اردیبهشت ماه برگزار شد.

ادامه مطلب
تمدید فراخوان تشکیل و شناسایی سهامداران صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی علمی کاربردی

تمدید فراخوان تشکیل و شناسایی سهامداران صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی علمی کاربردی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی از تمدید فراخوان تشکیل و شناسایی سهامداران واجد شرایط صندوق پژوهش و فناوری در این دانشگاه تا پایان فروردین ماه سالجاری خبر داد.

ادامه مطلب