اخبار

مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرمانشاه برای دومین سال جزء ۱۰ مرکز برتر کشور شد
با اعلام نتایج سطح بندی مراکز آموزش علمی‌کاربردی

مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرمانشاه برای دومین سال جزء ۱۰ مرکز برتر کشور شد

پس از اعلام نتایج سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی در سال ۹۹، مراکز علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی، سازمان مدیریت صنعتی، امام رضا(ع) و مرکز فرماندهی انتظامی از استان کرمانشاه در سطح ۲ قرار گرفتند.

ادامه مطلب