اخبار

امتحانات دروس نظری مراکز آموزش علمی کاربردی استان کرمانشاه غیرحضوری است

امتحانات دروس نظری مراکز آموزش علمی کاربردی استان کرمانشاه غیرحضوری است

دکتر مزدک رادملکشاهی؛ رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان کرمانشاه از برگزاری آزمون‌های دروس نظری نیمسال دوم ۹۹-۹۸ مراکز آموزش علمی‌کاربردی استان کرمانشاه به صورت مجازی و غیرحضوری خبر داد .

ادامه مطلب