اخبار

کارگاه بازآموزی دانش آموختگان مراکز آموزشی علمی کاربردی استان کرمانشاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی واحد استانی کرمانشاه، کارگاه بازآموزی دانش آموختگان ویژه کارشناسان فارغ التحصیلان در مراکز آموزشی این استان در روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم آذرماه سال جاری برگزار گردید.

ادامه مطلب